no-img
کتابخانه موفقیت

معرفی رشته دانشگاهی کاردرمانی - کتابخانه موفقیت


کتابخانه موفقیت
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

معرفی رشته دانشگاهی کاردرمانی
zip
آگوست 8, 2018
1MB

معرفی رشته دانشگاهی کاردرمانی


هدف و ماهیت رشته کاردرمانی :

رشته کاردرمانی

هدف از این رشته، بررسي و ارزیابي توانایيها و ناتوانيها و درمان و آموزش معلولين است ، از طریق شركت دادن فعال آن ها در
استفاده از وسایل و فعاليتهاي انتخابي كه توسط كار درمان به منظور درمان و جلوگيري از پيشرفت معلوليت ارائه ميگردد.
كمك به معلولين، براي رسيدن به حد توانایي ممكن در جهت نيل به استقلال در كارهاي روزمره و فعاليتهاي اجتماعي و
همچنين آمادگي براي آموزش حرفهاي ،هدف اصلي این رشته است.
آیا مي دانيد؟

آیا مي دانيد كه ۱ تا ۳% كودكان ایراني با مشكل حركتي به دنيا مي آیند؟ كودكاني كه حتي در سنين ۳ یا ۴ سالگي نيز نمي
توانند سينه خيز و یا چهاردست و پا راه بروند. آیا مي دانيد كه تعداد قابل توجهي از بيماران بعد از عمل جراحي نمي توانند با
شغل سابقشان تطبيق یافته و بازدهي قبلي را داشته باشند؟ و آیا مي دانيد كه بسياري از بيماران رواني پس از درمان نمي توانند
به زندگي اجتماعي برگشته و در حد سایر افراد جامعه فعاليت كنند؟ چه باید كرد؟ آیا مي توان با فيزیوتراپي مشكلات فوق را
حل كرد و یا براي بهبود اختلالات فوق باید از روان درماني كمك گرفت؟ متخصصان كار درماني معتقدند كه بهترین راه درمان
مشكلات و اختلالات یاد شده، استفاده از روش كاردرماني است زیرا یك روان درمان در دو حيطه رواني و جسماني به معالجه
اختلالات مورد نظر مي پردازد.

رشته كاردرماني تنها رشته علوم توانبخشي در مقطع كارشناسي است كه به درمان اختلالات، هم درحيطه جسماني و هم در حيطه
رواني ميپردازد. این رشته به عنوان یك رشته كلنگر تمامي ابعاد یك بيماري و تاثيرات جانبي آن را به روي زندگي شخصي و
اجتماعي در نظر گرفته و با ارائه تكنيكهاي درماني مناسب، ضمن در نظر گرفتن علائق و انگيزه فرد، او را به سوي فعاليت روزانه
مستقل سوق ميدهد. در واقع متخصصان كاردرماني با تسلط كافي بر علوم مختلف فيزیولوژیكي، آناتوميكي و روان شناختي، یك
برنامه جامع درماني را به بيماران ارائه ميدهند.بقیه توضیحات در فایل pdf همراه دانلود کنید و مطالعه کنید دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.