no-img
کتابخانه موفقیت

معرفی رشته دانشگاهی تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی) - کتابخانه موفقیت


کتابخانه موفقیت
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

معرفی رشته دانشگاهی تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)
zip
آگوست 8, 2018
1MB

معرفی رشته دانشگاهی تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)


هدف و ماهیت رشته رادیولوژی:

رشته رادیولوژِی

رشته رادیولوژِی

با تولد این تكنولوژی، بشر از پوست و گوشت گذشت و به اعماق شگفت انگیز بدن انسان راه یافت و توانست اجزای بدن را بیشتر
در معرض دید و بررسی قراردهد.سخن از دانش رادیولوژی تشخیصی است كه در سالهای اخیر بسرعت پیشرفت كرده و امكانات
تشخیص پزشكی را به طور غیرقابل تصوری به پیش رانده است. بیشك به كارگیری این دانش، نیاز به تخصص ویژه دارد؛
تخصصی كه در رشته تكنولوژی پرتوشناسی آموزش داده میشود. به عبارت دیگر، رشته تكنولوژی پرتوشناسی، نحوه تصویربرداری
از اعضای مختلف بدن را برای تشخیص پزشكی آموزش میدهد.دانشجویان این رشته در ابتدا دروس پایه از قبیل فیزیك، آناتومی
و فیزیولوژی را مطالعه میكنند و سپس دروس تخصصی تصویربرداری پزشكی را میآموزند و در همین زمینه با دستگاههای
تصویربرداری و نحوه كارشان آشنا میشوند و پس از ۲ سال میتوانند به عنوان كاردان تصویربرداری، در بخشهای رادیولوژی
شروع به كار كنند.گفتنی است كه اگر مسؤول تكنولوژی رادیولوژی، آموزش لازم را ندیده باشد علاوه بر اینكه پرتوگیری بیمار
را بالا میبرد و به او آسیب میرساند، تصاویر مناسبی نیز از اعضای بدن تهیه نمیكند. در نتیجه، دكتر رادیولوژیست نمیتواند
تفسیر مناسبی از تصاویر داشته و از روی آنها تشخیص پزشكی دهد .دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.